Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 28 april 2022

Anslås: 6 maj 2022

Nedtas: 28 maj 2022

Dokument: Protokoll kommunfullmäktige 2022-04-28 §§ 24-30.pdf

§§ 24-30

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2022