Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Individutskottet

Sammanträdesdatum: 5 maj 2022

Anslås: 5 maj 2022

Nedtas: 27 maj 2022

Sekretess, §§ 85-87

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 maj 2022