Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Stadsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum: 27 april 2022

Anslås: 4 maj 2022

Nedtas: 26 maj 2022

Dokument: Protokoll Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 13-22.pdf

§§ 13-22

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 maj 2022