Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 27 april 2022

Anslås: 2 maj 2022

Nedtas: 24 maj 2022

Dokument: insynsverige.se/tyreso-barn

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022