Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 25 april 2022

Anslås: 29 april 2022

Nedtas: 23 maj 2022

Dokument: insynsverige.se/tyreso-kultur/dagordning?date=2022-04-25

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2022