Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunala funktionshindersrådet

Sammanträdesdatum: 12 januari 2022

Anslås: 14 januari 2022

Nedtas: 7 februari 2022

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 januari 2022