Alby friluftsområde

Alby friluftsområde vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika aktiviteter. Området ligger mitt i ett naturreservat med värdefull natur och kulturhistoriska marker. I närheten finns också Uddby gård och Ahlstorps båtsmanstorp.

Alby friluftsgård, före detta prästgård.

I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns två belysta motionsspår som är 2 km respektive 4 km långa. Det finns också ett utegym.

Utegym i Tyresö

Motionsspår i Tyresö

Kring friluftsgården finns ängar där man kan leka, spela boll och discgolf. Badet med sandstrand och gräsytor är en populär plats. I raststugan kan man äta sin medhavda matsäck, grilla korv eller bara värma sig.

Raststugans öppettider: Dagligen kl 7.00–16.00 

Vid friluftsgården i den gamla ladugården finns herr- och dambastu samt två omklädningsrum med dusch.

Omklädningsrummens öppettider:
Alla dagar kl 10.00–15.00.

Bastuns öppettider:

  • Från och med april är bastun stängd på tisdagar.
  • Torsdagar kl 18.00–20.00
  • Lördag och söndag kl 10.00–15.00

Serveringen drivs av sociala företag och föreningar.

Serveringens öppettider:

  • Måndag–fredag 10.00–15.30
  • Lördag–söndag kl 10.00–16.00
  • Torsdag kl 18.00–20.00
  • Under sommarmånaderna öppet varje dag kl 12.00–17.00

Bland utegym och löparspår ligger små dungar, där forntidens Tyresöbor ligger begravda. Gravarna ser olika ut beroende på i vilken tid de tillkommit, några nästan omöjliga att se. Men människor har rört sig området länge!

Forntiden vid Albysjön

Båtsmanstorpet är en välbevarad kulturhistorisk miljö och en oas utmed Sörmlandsleden cirka 800 meter norr om friluftsgården. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig förr. Tyresö hembygdsförening använder torpet och har öppet hus vissa helger och på valborgsmässoafton. I augusti har vi slåtter på ängen.

Ahlstorp båtsmanstorp

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Upp

Hitta på sidan