Tillgänglighetsredogörelse för kommunens webbplats tyreso.se

Tyresö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur tyreso.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen tyreso.se?

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet. Vi arbetar löpande med att åtgärda de tillgänglighetsproblem som är kända för oss. Standarden ska minst uppnå WCAG 2.1 på nivå AA.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta Tyresö kommun

Kontakta oss om du:

  • behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns på tyreso.se.
  • upptäcker brister i tillgängligheten som inte är beskrivna på den här sidan (se listan längre ner på sidan), eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via vårt synpunktsformulär (e-tjänst), e-post eller telefon.

Lämna synpunkt via e-tjänst

E-post: kommun@tyreso.se

Telefon: 08-578 291 00

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. De har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Brister i tillgänglighet på tyreso.se

  • Vi anser att vi generellt uppfyller kriterierna i WCAG. Enstaka sidor kan dock ha brister som vi inte upptäckt, eftersom våra redaktörer publicerar och ändrar innehåll kontinuerligt.
  • Det finns dokument (word- och pdf-filer) på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • System som är kopplade till webbplatsen har brister i tillgängligheten.

Så arbetar vi med att säkerställa tillgängligheten

  • Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras på tyreso.se
  • Vi använder också verktyget Siteimprove för att upptäcka tekniska och redaktionella tillgänglighetsproblem på tyreso.se. Vi arbetar löpande med att åtgärda dessa brister.
  • Alla dokument som publiceras på tyreso.se från och med den 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade.
  • Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa äldre, digitala dokument som omfattas av lagkraven.
  • Vi strävar efter att system som är kopplade till webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassade. Det är ett långsiktigt arbete och det sker genom att vi ställer krav vid upphandlingar och på andra sätt påverkar leverantörerna att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 september 2020
Upp