Tillgänglighetsredogörelse för kommunens webbplats tyreso.se

Tyresö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur tyreso.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen tyreso.se?

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet. Vi arbetar löpande med att åtgärda de tillgänglighetsproblem som är kända för oss. Standarden ska minst uppnå WCAG 2.1 på nivå AA.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta Tyresö kommun

Kontakta oss om du:

 • behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns på tyreso.se.
 • upptäcker brister i tillgängligheten som inte är beskrivna på den här sidan (se listan längre ner på sidan), eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via vårt synpunktsformulär (e-tjänst), e-post eller telefon.

Lämna synpunkt via e-tjänst

E-post: kommun@tyreso.se

Telefon: 08-578 291 00

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. De har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Brister i tillgänglighet på tyreso.se

 • Vi anser att vi generellt uppfyller kriterierna i WCAG. Enstaka sidor kan dock ha brister som vi inte upptäckt, eftersom våra redaktörer publicerar och ändrar innehåll kontinuerligt.
 • Det finns dokument (word- och pdf-filer) på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • System som är kopplade till webbplatsen har brister i tillgängligheten.

Så arbetar vi med att säkerställa tillgängligheten på tyreso.se

  • Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras på tyreso.se.
  • Alla dokument som publiceras på tyreso.se från och med den 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade.
  • Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa äldre, digitala dokument som omfattas av lagkraven.

  Oskäligt betungande anpassning

  Tyresö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Förfrågningsunderlag vid upphandling som annonserats mellan 2018-09-23 och 2020-09-23 samt upphandlade avtal som publicerats under samma tidsperiod. Dessa dokument går att få i ett tillgängligt format vid begäran.

  System som är kopplade till tyreso.se

  Vi strävar efter att system som är kopplade till webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassade. Det är ett långsiktigt arbete och det sker genom att vi ställer krav vid upphandlingar och på andra sätt påverkar leverantörerna att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

  Här finns information om tillgängligheten för system som är kopplade till tyreso.se.

  De e-tjänster som bygger på Artvise har nedanstående brister. Bristerna kommer att vara åtgärdade i nästa version av Artvise (6.0).

  Identifierade brister:

  • Framåt/bakåt-knapparna har tomma accesskey-attribut.
  • Alla tabeller innehåller attribut som inte är tillåtna längre; cellpadding, cellspacing och border.
  • Strukturregister saknar koppling mellan label och select.
  • Kryssrutelista innehåller otillåtna attribut, som minselectioncount och maxselectioncount.
  • Kartan som hämtas från Google Maps, uppfyller inte WCAG 2.1 AA till exempel laddar den bilder utan beskrivningstexter och använder icke-relativa mått. Detta kommer inte att åtgärdas i Artvise 6.0.
  • E-tjänsteheadern saknar vissa attribut, som alt-attribut på burgermenyn, samt innehåller otillåtna attribut på iframe.

  Vklass har själva granskat systemet den 6 juni 2020. Tidigare har systemet granskats av Funka Nu på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

  Vklass uppfyller tillgänglighetskraven när det gäller väsentliga funktioner.

  Läs den fullständiga tillgänglighetsredogörelsen i Vklass Länk till annan webbplats. (kräver inloggning)

  Mitt skolval används för skolval i Tyresö kommun. Systemet granskas kontinuerligt genom A-testers programvara. Inga brister har identifierats.

  Inga brister har identifierats för IST:s tjänster som Tyresö kommun använder sig av.

  IST:s tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

  Tyresö kommuns vuxenutbildning (komvux) använder systemet Alvis för att administrera ansökan, antagning, studieplaner och prövningar.

  Alvis tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

  Tyresö kommuns bygglovsenhet använder systemet Minut Bygg för att ta emot bygglovsansökningar och bygganmälningar. Systemet används också för att kommunicera med sökanden och övriga parter i byggärenden.

  Minut bygg tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

  Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
  Senast uppdaterad: 28 juni 2023