Kakor på Tyresös webbplats

Här presenteras de kakor (cookies) som används på den här webbplatsen.

Uppsättningen kakor som används på en webbplats varierar. Det kan även finnas kakor som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller är kopplade till någon form av tjänst på webbplatsen.

Om du undrar över de kakor som används på den här webbplatsen är du välkommen att höra av dig till webmaster@tyreso.se.

Så används kakor på tyreso.se

Domännamn för dessa kakor är tyreso.se.

Cookies med namn och användningsområde

Namn

Typ

Data som

lagras

Användning

Tid/lagring

s_vi

Permanent cookie

Unikt nummer som identifierar besökaren, tid/datumstämplar

Webbstatistik, används för att beräkna antalet unika besökare till webbplatsen

Cookien förfaller två år från det att den sattes

s_cc

Sessionscookie

True (värdet är true när den sätts och lever)

Webbstatistik, används för att kontrollera att det går att sätta cookies i webbläsaren

Cookien förfaller när webbläsaren stängs

s_sq

Sessionscookie

Information om den senaste länken besökaren klickat på

Webbstatistik, används för att kunna visualisera vilka länkar som är populärast så att vi kan förändra och optimera webbplatsen utifrån den informationen.

Cookien förfaller när webbläsaren stängs

 

 

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2018