Driftstörningar och pågående arbeten

På den här sidan hittar du aktuella störningar inom väg, vatten och avfallshämtning. Här finns också information om pågående och kommande arbeten.‌

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

  1. 16 maj kommer VA-enheten att spola i ledningarna i Trollbäcken vilket kan leda till att många får missfärgat vatten.

  1. Ytan intill korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen har spärrats av på grund av arbeten med kantstöd och plattläggning.

  2. Omlagda körvägar och nya in- och utfarter på Tyresövägen mellan korsningen med Bollmoravägen och Petterboda.

  3. Vi påbörjar arbetet med byte av ventiler på Rågvägen, beräknad start är 2024-01-22 och arbetet kommer att pågå under våren 2024.

  4. Med beräknad start 2024-01-08 (framflyttat från december 2023) påbörjar vi arbetet med att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning under Sandvägen från Lindalsvägen norrut ner till Månvägen. Arbetet beräknas hålla på i fem månader.

  5. Längs med Fornuddsvägen, mellan Bränneribacken och Parkvägen, bygger vi en ny gång-och cykelväg som blir ungefär 250 meter. Ett körfält är öppet under hela byggtiden. Arbetet pågår till våren 2024.

  6. Asfaltering av Kumla allé påbörjas runt 20 maj och beräknas vara klart senast 31 maj.

  7. I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.

Sidan publicerad av: sbk@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024

Hitta på sidan