Driftstörningar och pågående arbeten

På den här sidan hittar du aktuella störningar inom väg, vatten och avfallshämtning. Här finns också information om pågående och kommande arbeten.‌

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Just nu har vi inga driftstörningar

  1. Under sommaren är del av Siklöjevägen avstängd. Avstängningen påverkar framkomligheten med stängd in- och utfart Siklöjevägen vid Bollmoravägen.

  2. För att förbättra trafikflödet och i så stor utsträckning som möjligt minska risken för köbildning i rusningstrafik, stänger vi möjligheten att svänga vänster från Tyresövägen till Bollmoravägen och Bäverbäcksvägen från 17 juni.

  3. Ytan intill korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen har spärrats av på grund av arbeten med kantstöd och plattläggning.

  4. 9 juli: Arbetet med byte av ventilerna har pausats under semestertider och återupptas igen vecka 31/32. Vi påbörjar arbetet med byte av ventiler på Rågvägen, beräknad start är 2024-01-22 och arbetet kommer att pågå under 2024.

  5. 10 juli: Arbetet med byte av VA-ledningar har pausats under semestertider och återupptas igen vecka 33. Arbete pågår med att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning under Sandvägen från Lindalsvägen norrut ner till Månvägen.

  6. I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.

Sidan publicerad av: sbk@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024

Hitta på sidan