Driftstörningar och pågående arbeten

På den här sidan hittar du aktuella störningar inom väg, vatten och avfallshämtning. Här finns också information om pågående och kommande arbeten.‌

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

Just nu har vi inga driftstörningar

  1. Den 24 juni påbörjas asfaltering nattetid på delar av Tyresövägen. Framkomligheten kommer att vara begränsad.

  2. För att förbättra trafikflödet och i så stor utsträckning som möjligt minska risken för köbildning i rusningstrafik, stänger vi möjligheten att svänga vänster från Tyresövägen till Bollmoravägen och Bäverbäcksvägen från 17 juni.

  3. Under sommaren är del av Siklöjevägen avstängd. Avstängningen påverkar framkomligheten med stängd in- och utfart Siklöjevägen vid Bollmoravägen samt förbjuden vänstersväng i korsningen vid "golfrondellen".

  4. 3 juni påbörjas arbetet med renovering av avloppsledningar. Arbetet beräknas vara klart inom 2-3 veckor.

  5. Ytan intill korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen har spärrats av på grund av arbeten med kantstöd och plattläggning.

  6. Omlagda körvägar och nya in- och utfarter på Tyresövägen mellan korsningen med Bollmoravägen och Petterboda.

  7. Vi påbörjar arbetet med byte av ventiler på Rågvägen, beräknad start är 2024-01-22 och arbetet kommer att pågå under våren 2024.

  8. Arbete pågår med att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning under Sandvägen från Lindalsvägen norrut ner till Månvägen. Arbetet beräknas hålla på i fem månader.

  9. Asfaltering av Kumla allé påbörjas runt 20 maj och beräknas vara klart senast 7 juni. Vi har blivit lite försenade då en maskin har varit trasig.

  10. I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.

Sidan publicerad av: sbk@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024

Hitta på sidan