Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Korttidstillsyn på Bergfotens fritidsgård

Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar med funktionshinder. Från och med den termin man fyller 13 år kan man ansöka om detta som en LSS-insats.

Vad innehåller verksamheten

Verksamheten är inriktad på att erbjuda ungdomarna meningsfull fritid och stöd i vardagen genom att ha:

Fritidsaktiviteter anpassade efter ungdomens utvecklingsnivå. För att skapa förutsättningar till att stärka självförtroendet och självkänslan.

Aktiviteter tillsammans med övriga ungdomar som deltar i verksamheten för att främja till sociala kontakter.

Aktiviteter där ungdomars behov och önskemål styr.

Läger och utflykter under vissa lov.

Det serveras mellanmål och vid lovdagar även lunch som en del av gemenskapen.

Rutiner för ansökan om korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdomar beviljas som en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Socialförvaltningens biståndshandläggare beslutar om insatserna och kan ge dig information om hur du ansöker om stöd.

Insatsen kan ges efter skoldagen samt lovdagar.

 

 


Publicerad av: Urban Kvarnefält

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Biståndsavdelningen
  • 08-5782 91 00
  • 08-712 87 52