Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fritidsklubben Nyboda och Kringlan

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för eleverna i år 4, 5 och 6. Barnen kommer hit efter skolan och får ett socialt umgänge.

Fritidsklubben
Tyresö fritidsgårdar bedriver fritidsverksamhet på Nybodas och Kringlans fritidsklubb/gård. Fritidsklubben har eftermiddags- och lovverksamhet för elever i år 4-6. Fritidsgårdsverksamhetens regler och normer gäller för denna verksamhet. ´

Kostnad för klubben är 500:-/termin. Då ingår det inga mellanmål. Mellanmål serveras dagligen samt lunch under skollov. Kostnad mellanmål 10 kr, "melliskort" 100 kr (12 klipp). Lunchen under skollovet är 20 kr. Det går bra att använda "melliskortet" till lunch.

Aktiviteter att pyssla med
Pingis, datorer, replokal/datamusik studio, skapande verksamhet, TV-spel, vanliga spel, läx- och tidningsläsning, film, karaoke, bakning, frågesport. Vi har också möjligheter till idrottsaktiviteter såsom basket, volleyboll, brännboll och fotboll.

Öppettider aktiviteter
Måndag - fredag 14.00-17.00

Hur jobbar vi
Vi jobbar med eget ansvar, vilket innebär att barnen ansvarar för sin egen tid på fritidsklubben och att den blir så bra som möjligt för dem. Till exempel att skriva upp närvaron, hjälpa till vid mellanmålet, att plocka undan efter sig när man använt saker.

Vi erbjuder aktiviteter och möjligheter men barnen får själva komma på vad de vill praktisera och genomföra för aktiviteter, med handledning av fritidsledarna. Barnen kommer hit efter skolan och får möjlighet att köpa mellanmål och har ett socialt umgänge. De gör läxor och genomför aktiviteter av olika slag som passar deras personliga intressen.

Kl 14.45 serveras mellanmål. Sen har vi samling kl 15.00–15.15 för diverse information och småprat men det är också ett tillfälle för barnen att påverka vilka aktiviteter som ska ske på fritidsklubben.
Vi låter barnen tillsammans med sina kompisar påverka vad som ska hända/göras på fritidsklubben.

Skollov
Under skolans terminslov, sport- påsk- och höstlov, har fritidsklubben öppet mellan 09.00-17.00.
Under skollovet har fritidsklubben flera små utflykter i och utanför Tyresö. Ett schema/information utdelas med innehåll om lovets program veckan innan lovet.

Klubbens värdegrund
Personal agerar direkt och tar samtal med de barn som inte följer vår värdegrund.

Allas lika värde
Alla barn ska känna sig sedda och bekräftade.
Vi använder vårdat språk. 
Vi visar respekt för varandra och varandras olikheter.

Inflytande
Minst två gånger per termin ska klubbmöte genomföras där du har möjlighet till inflytande i fritidsklubben.
Du som går på fritidsklubb ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

Trygghet
Miljön i fritidsklubben ska vara sådan att barnet känner sig trygg.
Möjlighet till avskildhet i smårum.
Vi förväntar oss att barnet uppträder med respekt för sina kompisar, samt vid behov hjälper till att skapa trygghet för sig och sina kompisar.

Fritidsklubbens målsättning
Fritidsklubben syftar till att ge trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning i nära relation till personal och kamrater.
Verksamheten innehåller både aktiviteter, möjlighet till avkoppling.
Stor vikt läggs vid barnets behov, intressen och önskemål.

Alla barn har glädje och nytta av att delta i fritidsklubben. Barnen får träffa kompisar, leka och lära sig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär barnen sig förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Så blir du medlem i klubben
Man anmäler sig via skolportalen och alla garanteras en plats. Därefter får man hem en faktura från kommunen. Alla gamla medlemmar måste förnya sitt medlemskap varje termin. Vi behöver inte veta i förväg vilka dagar barnet kommer att vara hos oss eftersom det är en öppen verksamhet.


Kontakt
Fritidsklubb Kringlan
Vendelsövägen 42
Telefon: 08-5782 7424

Fritidsklubb Nyboda
Pluggvägen 6 E
Telefon: 08-5782 9740


Publicerad av: Inger Lundin

Senast uppdaterad: 2016-09-15

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Fritidsklubb Kringlan
Vendelsövägen 42
Telefon: 08-5782 7424

Fritidsklubb Nyboda
Pluggvägen 6E
Telefon: 08-5782 9740

Kontakt

Tyresö fritidsgårdar

Fritidsgårdschef
Tomas Olausson
Postadress:
135 46 Tyresö
Besöksadress:
Pluggvägen 6 E

Politiskt ansvar