Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017

Publicerad den: 2017-03-07

Nu kan du ansöka om bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017 riktade mot barn i åldern 6-15 år. Regeringen har beslutat att ge kommunerna drygt 200 miljoner kronor för att utveckla fler kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Av de 200 miljoner kronorna får Tyresö kommun cirka 350 000 kr för 2017. Nu vill vi att alla föreningar, samfund, studieförbund och kommunala verksamheter som riktar sig mot barn och unga och som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Direktiv för bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta
  • Aktiviteterna ska genomföras under perioden 16 juni- 20 augusti

Så söker du pengar till din aktivitet

Skicka din ansökan genom att fylla i ett formuläret på denna sida. Beslut om medel till föreningar, samfund och studieförbund fattas skyndsamt och löpande.

Redovisning senast 15 september

Alla som fått detta bidrag måste lämna en redovisning senast 15 september via ett digitalt formulär som vi skickar ut. Bra att veta är att redovisningen bland annat måste innehålla en kort beskrivning av aktiviteten, ange antal flickor och pojkar som deltog och hur de uppfattade aktiviteten.

Vi vill även att ni reflekterar över effekter av sommarlovsaktiviteten i stort, särskilt för barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Vi behöver även en ekonomisk redovisning med löner, inköp av material och kostnader för aktiviteter.

Vi vill gärna veta om och i sånt fall varför ni bedömer att detta är en aktivitet som bör arrangeras även nästa år och hur ni kan utveckla den.

  
Vilken typ av aktivitet vill ni anordna*
Beskriv aktivitetens omfattning, tider, datum antal träffar samt startdatum*
På vilken plats ska aktiviteten ske? Ange till exempel gatuadress*
Hur tar man sig till och från aktiviteten?*
Hur många ledare kommer att vara närvarande vid aktiviteten. Gäller det dagtid/kvällstid/natt? Beskriv gärna hur ni tänkt kring ledare vid aktiviteten.*
Vem är ansvarig kontaktperson på plats under verksamhetstid? Ange namn, telefon och e-postadress*
Vilken är målgruppen för aktiviteten? Till exempel kön, ålder, boendeområde*
Hur marknadsför ni och bjuder in till aktiviteten?*
Hur uppmuntrar ni pojkar och flickor att delta?*
Hur kommer ni främja integration och skapa relationer mellan barn från olika sociala bakgrunder?*
Om det är relevant, beskriv hur ni tänker kring barnen och ungdomarnas säkerhet?
Hur planerar ni att följa upp sommaraktiviteten?*
Beskriv en budget för aktiviteten där ni definierar kostnader för material, mat boende, transporter.*
Vart ska pengarna betalas ut? Vilket konto*
Vad heter er verksamhet? Namn på förening, enhet etc.*
Vi är:*
 
Kontaktperson för denna ansökan, namn telefonnummer och e-postadress*
När du klickat på 'Skicka' ska du komma till en bekräftelsesida. Om du inte gör det har du förmodligen missat att svara på en obligatorisk fråga. Fyll då i den och försök igen. 
 


Publicerad av: inger.lundin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-31

Högermeny