Tyck till om tyreso.se

Vem är det som langar?

Langning och illegal alkoholförsäljning till ungdomar är ett problem i bland annat Tyresö. Vi arbetar sedan länge mot langning i Tyresö. Men vem är det som langar egentligen?

Hur vanligt är det med alkohol?


Det är viktigt att påpeka att allt fler unga faktiskt avstår helt och hållet från att dricka alkohol. Det ser vi även om vi tittar på Tyresös 15-åringar. Varje år får de anonymt svara på frågor om sina erfarenheter om droger. Trenden visar helt tydligt att allt fler avstår helt och hållet från att dricka alkohol. Om du vill veta mer om unga alkohol och andra droger i Tyresö så kan du läsa mer under rubriken relaterad information, drogenkät.

Kronobergsmodellen

Modellen går ut på att polisen beslagtar alkohol från ungdomar under 20 år. Polisen kontaktar också ungdomarnas föräldrar direkt och ber dem hämta sina barn. Om det inte fungerar kopplas socialtjänsten in som kontaktar familjen och därefter gör en bedömning om och i så fall hur man går vidare. Fokus ligger alltså på ungdomar som;

  1. är berusade
  2. bär på alkohol
  3. är i sällskap med någon som bär på alkohol

En av polisens uppgifter är att försöka samla in uppgifter om var alkoholen kommer ifrån för att komma åt langarna. Precis så jobbar man enligt Kronobergsmodellen.

Den metoden har visat sig vara effektiv. Modellen har tidigare prövats i bland annat Växjö där resultatet av arbetet blev att antalet anmälda fall av misshandel utomhus minskade. Modellen är nu införd i hela Nacka polisområde (där Tyresö ingår) och vi har fortsatt att arbeta efter den.

Resultatet av arbetet under 2008 utvärderades av BRÅ och visade på ett bra resultat för Nacka polisområde.

Utvärdering av Kronobergsmodellen i Nacka

Vem är det som langar?

Vanligaste sättet att få tag i alkohol, enligt de ungdomar som också uppgett att de dricker alkohol, är att får tag i alkohol från någon kompis, syskon eller annan närstående. Det är även vanligt att ungdomar får tag i alkohol via social medier.

Därför är det jätteviktigt att prata med unga vuxna om konsekvenserna av att langa till någon som är för ung att själv köpa alkohol. 

Information om langningBland annat svensk forskning visar att ungdomar som får dricka alkohol hemma, får alkohol av sina föräldrar, dricker också mer alkohol på egen hand. Så att bjuda sitt barn på alkohol och tro att det ska avdramatisera alkoholen visar sig oftast ha en helt motsatt effekt. Dessutom är det olagligt att som vuxen, oavsett om man är förälder, köpa ut alkohol till ungdomar som inte själva har åldern inne att köpa den.

Undrar du var ungdomarna själva uppger att de är när de dricker alkohol? Det kan du få se här.

Aktivt arbete mot langning i Tyresö. Foto: Osmo SaarilehtoTyresö kommun tycker att ungdomar är viktiga!

Inför ungdomshelger som valborg, skolavslutningen, allhelgona och lucia sprider vi förebyggande information kring langning.

Hör gärna av dig till kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare om du vill hjälpa till!

Intresseanmälan!

Har du sett någon som säljer alkohol till ungdomar? Ring polisen på 114 14 och berätta vad du vet. Man kan lämna tips anonymt.


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-12-07

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Brottsförebyggande strateg
Ola Åkesson

Politiskt ansvar