Tyck till om tyreso.se

Vad tycker du om kommunens service?

Publicerad den: 2015-04-27

Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare. Varje dag är en ny dag som vi måste vinna invånarnas förtroende.

Bo RenmanI det arbetet behövs det kompetenta och engagerade chefer och medarbetare.Det är glädjande att se att arbetet med att utveckla dialogen och ledarskapet bär frukt i form av höga index i medborgar- och brukarundersökningar och förbättrad service via telefon och e-post. Enligt Svenskt kvalitetsindex ger Tyresös invånare högt betyg på kvaliteten i vår verksamhet, bäst i länet och på en hedrande femtondeplats i riket.

Positiv utveckling

99 av 100 Tyresöbor rekommenderar andra att flytta hit och med det utnämndes vi till den populäraste kommunen i Sverige. Men vi slår oss inte till ro, mycket kan bli bättre. De kvalitetsgranskningar som
genomförs visar att vi har väl fungerande verksamheter med ett uttalat medborgarperspektiv. Samtidigt belyser de vad som inte riktigt är på topp och visar på förbättringsmöjligheter. Det hjälper oss att fortsätta den positiva utvecklingen.

Över snittet i jämförelser

Jämförelser med andra kommuner är ett bra sätt att mäta kvaliteten och lära av varandra för att utvecklas. På detta uppslag presenterar vi ett urval av de årliga jäm­förelser som görs i Kvalitet i korthet, ett ­projekt som 225 kommuner deltar i. Tyresö deltar för åttonde året och resultaten har glädjande nog förbättrats sedan förra ­mätningen. Vi jämförs inom 38 områden och ligger över snittet på 23.
Kommunledningen har satt tydliga mål att servicenivån i kommunen ska vara mycket hög. Visionen är att Tyresö ska bli den mest attraktiva kommunen i länet.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-05-11