Tyck till om tyreso.se

Tyresös dricksvatten är okej

Publicerad den: 2014-02-12

Dagens Nyheter skriver om farliga kemikalier från brandskum, så kallade perfluorerade alkylsyror PFOS, som kan finnas i dricksvatten. Som Tyresöbo kan du vara lugn, Tyresös dricksvatten är inte påverkat av PFOS.

Tyresö får sitt dricksvatten från Stockholm Vatten. Och Stockholms vatten har kontrollerat PFOS och liknande ämnen under flera år och konstaterat att förekomsten ligger på en betryggande låg nivå ur hälsosynpunkt. Det finns ingen risk att använda eller dricka vattnet.

Förekomst av PFOS i dricksvatten är i första hand ett problem för dem som har grundvatten och bor i närheten av en brandövningsplats. Stockholm Vatten tar vatten ur Mälaren, en ytvattentäkt, för att producera dricksvatten.

Stockholm vatten tar prover i Mälaren för att kontrollera förekomsten av PFOS. Det finns inget resultat som visar att vår vattentäkt är påverkad.

De som får vatten från Stockholm Vatten behöver inte vara oroliga. De levererar vatten till Stockholm, Huddinge, Nacka, Lidingö, Tyresö, Haninge, Salem, Botkyrka, Strängnäs, Nynäshamn, Ekerö och Värmdö.

Har du egen brunn, kan du kontrollera ditt vattens kvalitet. Läs mer under relaterad information till höger.


Publicerad av: Annika Röed

Senast uppdaterad: 2014-02-13