Tyck till om tyreso.se

Snöröjning i Tyresö

Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun.

Snöröjare

Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap. Då står både kommunens och entreprenörernas fordon redo att rycka ut. Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning kontinuerligt.

Chaufförerna kör efter en fastställd prioriteringslista. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. 

Snöröjning

Vid snöfall påbörjas snöröjning efter att det fallit minst 5 centimeter snö eller bedömning och beslut av gatuverksamheten. Framkomligheten för kollektivtrafiken samt på gång- och cykelvägar i centrumområdena prioriteras.

Finns det dubbla gångbanor efter en väg plogas endast den ena sidan, grundprincipen är att vi plogar den sidan där gatubelysning finns, vilket innebär att vissa fastighetsägarefår snö överplogad på sin sida. Lokala avvikelser kan förekomma.

Halkbekämpning

Saltar gör vi endast på bussgator och på utsatta ställen. I övrig halkbekämpning använder vi bergflis på hela vägnätet. Branta backar och korsningar prioriteras.

Var förberedd på avbrott i försörjningen av el, värme och vatten

Under länkarna till höger får du råd om hur du och din familj kan förbereda er på en längre kris. Läs också om hur kommunen kan komma att varna och informera hushållen vid en större olycka eller kris.

Vem ansvarar för vintervägsunderhållet?

Tyresö kommun har hand om snöröjningen på de flesta vägar inom kommunen. Trafikverket har hand om motorvägen fram till Glitterrondellen/Bollmora Allé och Gudöbroleden. Stockholms stad har hand om Skrubba Malmväg samt vägar i Skrubba industriområde. I vissa områden är det fler aktörer som sköter väghållningen, bland annat vid Strandtorget, Farmartigen, Krusboda och på Alléplan. Dessa kartor finns under relaterad information. 

Runt kommunens fastigheter

Fastighetsenheten ser till att gångvägarna runt kommunens fastigheter är framkomliga. Plogbilar får inte vara på skol- och förskoleområden de tider som det finns barn och personal där, vilket gör att det plogas och sandas nattetid. Har du synpunkter, vänligen kontakta verksamheten direkt.

Personskador eller skador på staket, brevlådor och häckar

Har du fått en skada på din egendom, titta i webbkartan (Sök på din fastighetsbeteckning) om ditt staket eller din häck står på din tomt eller på kommunens mark. Står de på din tomt så kan du anmäla detta till Servicecenter eller fylla i en skadeblankett. 


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2016-10-10