Tyck till om tyreso.se

Skollokaler ses över

Publicerad den: 2014-05-20

Nu pågår en översyn av kommunens lokaler för förskola och skola och hur många barn som kommer att behöva plats under de kommande åren. Inför 2016 ökar antalet elever i grundskolan, men ökningen är ojämnt fördelad över kommunen.

Det är viktigt att familjer i Tyresö får möjlighet att placera sina barn i den förskola och skola de önskar. Därför behövs en viss överkapacitet på platser. Å andra sidan innebär många tomma platser att det går åt resurser till lokalkostnader istället för satsningar på exempelvis speciallärare. Därför ser kommunen över de lokaler som förskolor och grundskolor använder.

Kommunen har anlitat företaget Sweco strategy har för att:

  • Analysera befolkningsutveckling och elevunderlag i olika kommundelar över tid.
  • Belysa förändringar som sker på grund av ny skollag – flytt av årskurs 6 från högstadiet till mellanstadiet och vad detta betyder för lokalerna.
  • Analysera byggnadernas ändamålsenlighet, tekniska status och underhållsbehov.
  • Ta hänsyn till kommunens pedagogiska vision - en skola för var och en.
  • Ta hänsyn till konkurrensen från friskolor och kommunala skolor i närliggande kommuner.
  • Och ge förslag på alternativ.

En inventering av lokaler har redan börjat och slutrapporten ska vara klar i oktober. Ett behov av fler platser inom en kommundel kan betyda om- och tillbyggnad inom de skolor som finns och kanske tillkomst av nya förskolor och skolor.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-05-20

Högermeny