Tyck till om tyreso.se

Risk för dubbla avgifter för sotning

Publicerad den: 2013-12-07

Enligt rapporter finns det ett företag erbjuder sotning och rensning av imkanaler till Tyresöbor. Men att anlita ett företag för sotning som inte utsetts av Södertörns brandförsvarsförbund kan medföra dubbla avgifter.


Sotning är obligatoriskt enligt lag. För den som bor i Tyresö är det brandförsvaret som ansvarar för att sotningen utförs. Brandförsvaret har valt att upphandla sotningen av Nacka och Tyresös sotningsdistrikt AB. Det är alltså dessa som sköter om sotning i Tyresö. Avgifter och hur ofta det ska sotas bestäms av direktionen i Södertörns brandförsvarsförbund.

Om du anlitar ett annat företag, utan att först ha ansökt om dispens för detta, riskerar att få betala dubbla avgifter, det vill säga både till den som inte är utsedd av oss och sedan till den som utför den lagbundna sotningen.

Rensning av imkanaler är – i motsats till sotning – inte obligatoriskt enligt lag för privatpersoner. För sådana tjänster är det fritt fram att anlita valfri utförare och medför ingen risk för dubbla avgifter.

Mer information

För mer information kontakta Södertörns brandförsvarsförbund, telefon 08-721 2200


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-09-02