Tyck till om tyreso.se

Nytt: e-tjänstportal med ny synpunktshantering

Publicerad den: 2013-09-30

Nu lanserar vi E-tjänstportalen på tyreso.se. Här har vi samlat alla våra e-tjänster varav elva är nya. Bland annat inför vi en helt ny synpunkthantering.

Etjanstportal

E-tjänstportalen är första steget i Tyresö kommuns satsning på fler e-tjänster. Syftet är att underlätta för dig som Tyresöbo, företagare och förening att enkelt utföra och följa ditt ärende med kommunen. Samtidigt underlättar det även kommunens ärendehantering.

En av e-tjänsterna är den nya gemensamma synpunktshanteringen. Nu kan du enkelt sända in en synpunkt och få svar genom E-tjänstportalen. Kommunen kommer att besvara och följa upp synpunkterna som kommer in, ta ut statistik med mera. Förutom synpunktshantering finns tolv nya e-tjänster:

 • Ansökan om ledighet för elev i Tyresös kommunala skolor
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om autogiro
 • Ansökan om kulturstipendium
 • Ansökan om trygghetslarm +67 år
 • Ansökan om hemtjänst och/eller trygghetslarm
 • Ansökan om kulturbidrag
 • Redovisning kulturbidrag
 • Nominering kultur- och idrottsgalan
 • Ansökan om tillfällig ändring av serveringstillstånd
 • Anmälan om försäljning av folköl och tobaksvaror
 • Anmälan om serveringsansvarig personal

Via e-tjänstportalen kan du även ansöka om Autogiro, göra felanmälan, boka vigsel och mycket mer.

Urvalet av de nya e-tjänsterna baseras delvis på en medborgarenkät där Tyresöborna tyckte till om vilka e-tjänster som de ville ha. Sveriges kommuners och landstings rekommendationer för e-tjänster ingick också i beslutsunderlaget. Framöver kommer vi att utveckla fler e-tjänster och även se över kommunens blanketter.

Har du frågor och funderingar så kontakta Tyresö kommuns Servicecenter, tel 08-5782 9800.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-10-01

Högermeny