Tyck till om tyreso.se

Missvisande siffror om lärarlöner

Publicerad den: 2014-03-20

I dagens debattartikel i DN skriver Lärarnas Riksförbund om kommuner som inte satsar på att höja lärarlöner utöver avtalet trots att de redovisar ett positivt ekonomiskt resultat och borde ha råd. Tyresö pekas ut men de redovisade siffrorna är felaktiga.

Löneökningen för Lärarnas Riksförbunds (LR) medlemmar var 4,21 procent år 2012 och 2,31 procent år 2013, vilket sammantaget ger 6,52. I LR:s rankninglista anges 4,20 procent respektive 2,00 procent, vilket adderas till 6,28. Det verkar som om flera utpekade kommuner har tillskrivits ett schablonpåslag om 2,00 för 2012.  Dessutom tas inte det allmänna löneläget, det vill säga genomsnittslöner, med i debatten. Av en annan artikel i tidningen Skolvärlden som baseras sig på samma felaktiga siffror vad gäller lönepåslag har genomsnittslönerna tagit med, vilket visar att löneläget i Tyresö är bättre än i samtliga kommuner på ”bästa-listan”.

- Vi jämför oss mest med övriga kommuner i Stockholms län och kan konstatera att genomsnittslönerna i Tyresö är väl i nivå med snittet för lärare på alla nivåer i grundskola och gymnasiet. Särskilt för LR:s medlemmar som främst finns i gymnasieskolan där genomsnittslönen i Tyresö är bland de högsta i länet, säger Ulf Haraldsson, HR-chef.

Tyresö kommun tillämpar individuell lönesättning utifrån kommungemensamma lönekriterier. Lönerevisionen gäller slutlöner, inte procentuella påslag, även om det sammantagna lönepåslaget naturligtvis är avgörande i budgetarbetet.

Tyresö kommun har den 26 mars 2014 fastställt 2014 års lärarlöner och lönepåslaget för LR:s medlemmar blev 3,15 procent.


Publicerad av: Karin Hassler

Senast uppdaterad: 2014-03-27