Tyck till om tyreso.se

Om bostadsförsörjningen i Tyresö

Publicerad den: 2015-09-21

- Vi vill ordna bostäder åt alla grupper och i dagens bostadsituation krävs framförhållning och långsiktig planering för att få tag på lägenheter, säger kommundirektör Bo Renman som har gett förvaltningarna i uppdrag att inventera möjligheterna att hjälpa dem med särskilda behov och uppfylla kommunens avtal kring flyktingmottagning.

Tyresö är i stark tillväxt och det byggs nya bostäder för att vi ska kunna välkomna nya invånare och Tyresöbor ska kunna göra bostadskarriär. Det kommer att byggas ytterligare ungefär 3230 nya lägenheter i Tyresö fram till år 2022.

Av det som kommer att byggas i centrala lägen är 500 hyresrätter med mindre lägenheter anpassade för ungdomar. Tyresö Bostäder inför också ett koncept som på sikt ger 100 ungdomslägenheter som bara hyrs ut till ungdomar mellan 18 och 24 år. Fler nya äldreboenden planläggs också.

I kommunens bostadsplanering ingår också att säkerställa att det finns lägenheter för personer med särskilda behov. Det finns olika skäl till att familjer behöver hjälp med att få en bostad. Det kan röra sig om nyanlända, föräldrar med barn som är utsatta för våld i nära relation eller personer som av andra skäl riskerar att bli hemlösa.

- Vi vill ordna bostäder åt alla grupper och i dagens bostadsituation krävs framförhållning och långsiktig planering för att få tag på lägenheter. Vi har därför inventerat olika möjligheter att få fram bostäder av både permanent och tillfällig karaktär för utsatta personer. En ambition har varit att sprida dessa boenden över hela kommunen och vid nybyggnationer kommer vi att förhandla med fastighetsägarna om att få disponera en mindre andel av lägenheterna, säger Bo Renman, kommundirektör.

Av de cirka 3250 nya lägenheter som beräknas stå klara fram till 2022 kan cirka 150 komma att vikas för personer med särskilda behov. Ytterligare ungefär 100 kan tillkomma genom omdisposition av befintliga lokaler eller genom tillfälliga paviljonger.

Bo Renman ser mycket positivt på att Tyresö får en beredskap för att ta emot fler nyanlända:

- Stockholms län är en dynamisk kittel som växer och utvecklas mycket positivt, och vi behöver mer arbetskraft. Därför är det viktigt att vi fortsätter vårt framgångsrika arbete med att integrera och få människor i jobb, säger han.

Är du nyfiken på hur Tyresö kommun arbetar med just flyktingmottagning?
Här kan du läsa om det.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Högermeny