Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Den nya stadsdelen Norra Tyresö centrum ska rymma nära 1000 resurseffektiva bostäder som främjar en hållbar livsstil. Där ska också finnas gröna parker och torg, service och butiker. Norra Tyresö Centrum blir en naturlig mötesplats för såväl nya som gamla Tyresöbor att vistas och trivas i.

Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 60.000 invånare.

Arkitekter vill skapa nytt landmärke i Tyresö

25 april 2017

Ett landmärke och en signaturbyggnad i Tyresö. Det är arkitekternas förhoppning om det nya 16-våningshus som Botrygg börjat bygga i Norra Tyresö Centrum.

"Byggnaden är väldigt väl gestaltad"

"Sker en samhällsutveckling i Tyresö Centrum"

Anita Mattsson
04 april 2017

Kritik har funnits längs vägen. Men på det stora hela är oppositionsrådet Anita Mattsson (S) mycket positiv till bygget av Norra Tyresö Centrum. ”Det är en trivsam utveckling”, säger hon.

Anita Mattsson om Norra Tyresö Centrum

"Betyder mycket för Tyresös utveckling"

Norra Tyresö Centrum
20 mars 2017

Stadsparken, Tyresö view och simhallen är redan på plats. I och med bygget av Norra Tyresö Centrum läggs nästa viktiga pusselbit i utvecklingen av Tyresös centrala delar. "Det betyder mycket för Tyresös hela utveckling", säger Fredrik Saweståhl (M).

Snabb process fram till byggstarten

"Fler kommer att bo centralt i Tyresö"

En ny stadsdel växer fram
30 januari 2017

En tydligare stadsstruktur och fler naturliga mötesplatser i centrala Tyresö. Det är bara några av effekterna som bygget av Norra Tyresö Centrum väntas ge. "Vi hoppas att det blir en mer levande stadsdel", säger Carolin Andersson, planarkitekt.

En mer levande stadsdel

Våren 2017: Det händer i Norra Tyresö Centrum

20 december 2016

Nu när infrastrukturen är lagd, påbörjar vi bygget av de första husen i Norra Tyresö Centrum. Under loppet av två år ska ett 16-våningshus och ett kvarter om 6 våningar byggas.

Läs mer bostadsbygget
 

Fler nyheter

Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen

Nu bygger vi etapp 1

Nu bygger vi etapp 1

Nu pågår genomförandet av etapp 1. I den har vi anlagt infrastruktur. Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och sopsug har lagts ner i marken. Det innebär att grunden till det kommande gatunätet i Norra Tyresö Centrum är gjord.

Under 2017-18 ska de två första kvarteren med bostäder byggas. 

Läs om etapp 1 här

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

För uppnå hållbar stadsutveckling genomförs projektet Norra Tyresö Centrum med stöd i en variant av miljöcertifieringssystemet Breeam Communities.

Följ bygget via webbkamera

Följ bygget via webbkamera

Vy över området för bygget

Klicka för att se bygget i realtid

(Uppdateras var femte minut)

Kontakt

Kontakt

Projektledare
Carolin Andersson
08-5782 93 91
carolin.andersson@tyreso.se

Projektorganisation