Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Avdelningar

Vår vision är att skapa en kreativ och föränderlig miljö som väcker förundran och nyfikenhet. Den ska utmana barnens lärande och uppmuntra till kommunikation och samspel. Vi vill skapa en lustfylld och inspirerande miljö där barnen kan utmanas.

Rummen har vi utformat utifrån de olika strävansmålen i läroplanen här nedan följer några exempel.

Rita och konstruera: Här finns material för konstruktion, bild och teckning. Med saxar, papper,
bilder, åter bruknings material, klister, snören, pärlor m.m. övar vi på att göra egna bildkompositioner,
mönster och tredimensionella konstruktioner.Förskolan ska sträva efter att varje barn… utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Bygg och konstruktion: Här finns material för bygg- och konstruktionslek, både färdigt lekmaterial
men även annat som stimulerar fantasi och skapandeförmåga. Här kan man exempelvis bygga upp
världar för bilar och tåg, eller bygga hus med klossar och kartonger.
Ur läroplanen för förskolan: Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och
kreativitet i lek och lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn… utvecklar sin förmåga att
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Fantasi rummet: I det här rummet får barnen utlopp för sin fantasi. Här finns lekmaterial i form av
utklädningskläder, material för affärslek och mycket mer som ska inspirera barnen till lek. Här ges
barnen även möjlighet att gå in i olika roller och kan själva utforma miljön i rummet så det passar för
just deras lek. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper ochAvdelningar

 • Kärnan

  Kärnan består av 15 barn i åldrarna 3-5 år.

 • Fröet

  Fröet består av 19 barn i åldrarna 3-5 år

 • Fjärilen

  Fjärilen består av 11 barn i åldern 1-3 år

 • Blomman

  Blomman består av 16 barn i åldern 1-3 år

Publicerad av: Emilia Alsin

Senast uppdaterad: 2017-09-01

Högermeny

Öppettider

Öppettider

Vi har öppet mellan 06:30 - 17:30.

Vi öppnar och stänger på avdelningen Kärnan.

Informationsbrev

Informationsbrev