Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

All vår verksamhet bygger på förskolans egna läroplan,
Lpfö 98 och de kommunala målen.

Vi arbetar efter det pedagogiska året, vilket betyder att vi alltid börjar terminen med en "spaningsperiod" där vi observerar barnens lek och vad de verkar intresserade av.

Vid observation av barns lek och miljön

 • vad och var leker/möts barnen?
 • vad och var leker/möts inte barnen?
 • vilka material använder barnen?
 • vilka material använder inte barnen?
 • vad pratar barnen om med varandra/med oss vuxna? 

Sommarminne
Barnen tar med sig ett minne från vad som hänt under sommaren, (Tex en biljett  från skansen eller ett fotografi.) Som vi i början av terminen arbetar med på respektive avdelning.

LIP- Lösningsinriktad pedagogik
Ett av våra verktyg är att arbeta lösningsinriktat (LIP- Lösningsinriktad pedagogik) som är ett förhållningssätt där vi alltid ser lösningar istället för problem. 

 • respektfull bemötande
 • tilltro till barnets kompetens
 • kreativ samtalsmetodik

Förhållningssätt

 • vi fokuserar på förmågor, kompetens, resurser
 • det finns en positiv avsikt i alla handlingar
 • förväntan på resultat styr prestationen/(snäppet högre)
 • förändringar sker hela tiden
 • ansträng dig för att inte döma
 • enas om ett gemensamt, professionellt förhållningssätt

Samtalsmetodik

 • kreativa frågor
 • mål och delmål
 • omformuleringar
 • undviker att använda ordet "inte"
 • förstärk det goda och positiva
 • talar vi hela tiden om möjligheter blir möjligheter verkliga.

Publicerad av: Emilia Alsin

Senast uppdaterad: 2016-04-01

Högermeny