Tyck till om tyreso.se

Folkomröstning i Tyresö 2012

Söndagen den 23 september 2012 hölls en folkomröstning i Tyresö kommun om taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Sedan januari 2011 gäller nya regler kring folkomröstningar. Tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting ska stå bakom förslaget om folkomröstning. Det blev också svårare för fullmäktige att avvisa ett folkinitiativ: för detta krävs att två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning. Den 8 mars 2012 beslutade kommunfullmäktige i Tyresö att en folkomröstning om taxan inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ska ske. Detta med anledning av att 3644 Tyresöbor hade skrivit under uppropet ”Stoppa avgiftshöjningen för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning”, med en begäran om att det skulle prövas om beslutet om nya taxan har folkligt stöd.

Frågan och svarsalternativen

Frågan som ställdes i folkomröstningen var: "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?".

Det fanns tre röstsedlar med olika alternativ.
Alternativen var: JA, NEJ och BLANK. 

Vem har rätt att rösta?

Du har rätt att rösta om du är folkbokförd i Tyresö kommun, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och:

  • är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
  • är medborgare i Island eller Norge, eller
  • är medborgare i annat land än de ovannämnda och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före dagen för folkomröstningen. 

Hur och var du kan rösta

Omröstningsdistrikten (23 stycken) var samma som valdistrikten vid det allmänna valet 2010. Det fanns 10 olika lokaler att rösta i.

Det var också möjligt att förtidsrösta på biblioteken i Tyresö mellan den 12 och 22 september.

För den som inte kunde ta sig till en röstlokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder fanns möjligheten att budrösta mellan den 12 och 23 september. Institutionsröstning anordnades den 15 september.

Läs mer om de olika sätten att rösta

Resultat

På dagen för folkomröstningen uppdaterades de preliminära resultaten kontinuerligt här på Tyresö kommuns webbplats.

Det slutgiltiga resultatet av folkomröstningen

Mer information

Alla röstberättigade fick en informationsfolder och röstkort hemskickat två veckor innan valet.

Information och en utställning fanns i kommunens servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö centrum från den 3 september.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-08-04

Högermeny

Kontakt

Kommunkansliet

Kanslichef
Ulrika Josephson Westberg
Postadress:
135 81 Tyresö

Politiskt ansvar