Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nytt om delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser

Publicerad den: 2016-12-07

Den 9 januari 2017 försvinner möjligheten för primärvården/ASIH eller annan vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret i ordinärt boende, att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till hemtjänstpersonal.

Efter detta datum ska vårdgivarna nämnda ovan själva se till att brukarna i ordinärt boende, som har delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, får insatserna utförda.

Därmed ansvarar den som till exempel förskriver läkemedlet huruvida en egenvårdsbedömning kan göras.

"Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska göra en bedömning av tillsammans med brukaren, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård"
(SOSFS 2009:6 3 kap 1§).


Brukaren ansöker själv
I vissa fall kan brukaren behöva ansöka om en insats från socialtjänsten eller enligt LSS för att få hjälp med att utföra egenvården. Det är då den enskilde själv som ansöker om insatser enligt SoL eller LSS.

Under tiden brukaren väntar på ett beslut ligger ansvaret för åtgärden kvar i hälso- och sjukvården.

När en åtgärd är bedömd som egenvård, ligger den inte under hälso- och sjukvården utan kan vara en del av socialtjänsten och LSS. Egenvårdsbedömningen och planeringen ska vara dokumenterad.

Socialtjänsten/biståndshandläggaren meddelar sedan aktuell hemtjänstutförare om beslutet av egenvård med praktisk hjälp. Först då kan hemtjänsten utföra insatsen.


Publicerad av: josephine.uppman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-07

Högermeny