Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Grundskola

I Tyresö kommun finns grundskolor som drivs i privat regi av en enskild huvudman, eller med kommunen som huvudman.  

För att starta fristående skola behövs ett tillstånd av Skolinspektionen. Information finner du här:

Skolinspektionen - tillståndsprövning


Information till friskolor:

 • Skolpeng

  Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.

 • Skolpliktsbevakning

  Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt.

 • Kvalitetsuppföljning

  Skolinspektionen är den instans som granskar grundskolans kvalitet.

 • Skolskjuts

  Elever i kommunala och fristående skolor har rätt till skolskjuts på samma grunder.

 • Tilläggsbelopp

  En fristående förskola eller skola kan ansöka om tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd.

Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-03-16