Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ansökningsprocessen för godkännande av enskild huvudman

Barn- och utbildningsförvaltningen handlägger ansökan om att få bedriva fristående förskola och annan pedagogisk verksamhet med rätt till bidrag enligt skollagen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett godkännande.

Nämnden sammanträder en gång per månad. Sammanträdesplanen för kommunens nämnder finns publicerad på www.tyreso.se under Kommun och demokrati.

Samtliga ansökningshandlingar ska vara klara två månader innan sammanträdesdatumet för att ärendet ska tas upp till beslut vid sammanträdesdagen. Ansökningsförfarandet brukar därför ta mellan 2-3 månader.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny