Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bostad med särskild service

Information till dig som är utförare inom bostad med särskild service

För att bli utförare måste företaget uppfylla Tyresö kommuns villkor för godkännande inom verksamhetsområdet. 

Mer information om villkor och ersättning hittar du nedan.

 

 • Anmälan och ändring av uppgifter

 • Fakturering

  Fakturans innehåll

  Förutom gällande lagkrav för fakturering ska fakturan märkas med;

  • Beställarens namn och referenskod (beställarkod)
  • Utställelsedatum
  • Förfallodag för betalning
  • Utförd tid à pris dag, kväll, helg
  • Missad avbokad tid à pris dag, kväll, helg
  • Oplanerad frånvaro à pris dag, kväll, helg
  • Planerad avbokad tid (totalt för perioden)

  De fakturor som inte innehåller ovanstående information kommer att återsändas för rättning innan den kommer att betalas.

  E-faktura

  Fakturering ska ske elektroniskt inom tre månader från avtalsstart. Kommunen följer den standard som finns idag i Sverige för elektronisk faktura; Sve-faktura.

  • För mer information om hur Sve-faktura fungerar; http://www.svefaktura.se/
  • För mer information om hur ni som Leverantören kommer igång med e-faktura till Tyresö Kommun och vad fakturan ska innehålla;

  http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Ekonomi/Leverantorsfakturor/

  • Frågor angående fakturering hänvisas till ekonomiavdelningen; ekonomi@tyreso.se
 • Riktlinjer och policys

 • Treserva

  IT och dokumentationssystem

  I dagsläget använder kommunen CGI:s verksamhetssystem Treserva. Det är kommunens ambition att samtliga privata utförare har samma system som kommunen för dokumentation och avvikelserapportering etc. Utföraren ges då åtkomst till kommunens verksamhetssystem från utförarens egna datorer.

  Utföraren förbinder sig att använda samma system som kommunen enligt överenskommelse eller senast inom tre månader från kommunens skriftliga begäran.

 • Uppföljning av avtal

  Avtal följs upp löpande under året. Utföraren ska vara behjälplig vid uppföljningarna och lämna ut efterfrågade uppgifter. 


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny