Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Äldre & funktionsnedsättning

Här finns information till dig som är eller vill bli utförare inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet i Tyresö kommun. Läs mer om att bli ny utförare och om villkor, ersättning, riktlinjer, policys med mera.

Mås på NotholmenTyresö kommun har infört valfrihetssystem (LOV) inom följande omsorg- och stödinsatser på området äldre- och funktionsnedsättning:

  • Daglig verksamhet enligt LSS
  • Hemtjänst
  • Ledsagarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)
  • Avlösarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)
  • Sysselsättning
  • Boendestöd

Tjänster som är upphandlade enligt LOU: 

  • Vård- och omsorgsboende (LOU)
  • Bostad med särskild service (LOU)

Saknar du något eller har du synpunkter på våra webbsidor för utförare? 

Kontakta oss gärna via e-post


Information till utförare inom äldre & funktionsnedsättning

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-26