Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsan

Elevhälsan är ett forum som skapar förutsättningar för samråd och inflytande för viktiga hälsofrågor för elevens lärande och deras lärandemiljö.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Målet med elevhälsans insatser är att öka elevens möjligheter i sitt lärande att uppnå kunskapskraven i Lgr11.

Vi arbetar för att ge insatser efter varje elevs individuella behov. Vi arbetar även med relationer för ett inkluderande arbetssätt. Vi arbetar lösningsfokuserat.

Följande personer ingår i Elevhälsan:

 • Annely Tärning Rektor
 • Magnus Nilimaa Biträdande rektor
 • Christina Granberg Biträdande rektor
 • Elio Bussoli Skolpsykolog
 • Kristina Österberg Kurator
 • Camilla Larsson Skolsköterska
 • Ewa Balasz Specialpedagog
 • Lena Odsander Speciallärare
 • Eva-Britt Lindahl Speciallärare
 • Mia Stafbom Speciallärare
 • Anna Olsson Bergbom Lärare
 • Carola Vårkruse Lärare

Publicerad av: Christina Granholm

Senast uppdaterad: 2017-04-18

Högermeny