Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsan

Elevhälsan är ett forum som skapar förutsättningar för samråd och inflytande för viktiga hälsofrågor för elevens lärande och deras lärandemiljö.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Målet med elevhälsans insatser är att öka elevens möjligheter i sitt lärande att uppnå kunskapskraven i Lgr11.

Vi arbetar för att ge insatser efter varje elevs individuella behov. Vi arbetar även med relationer för ett inkluderande arbetssätt. Vi arbetar lösningsfokuserat.

Följande personer ingår i Elevhälsan:

 • Annely Tärning Rektor
 • Magnus Nilimaa Biträdande rektor
 • Christina Granberg Biträdande rektor
 • Elio Bussoli Skolpsykolog
 • Angelica Bertlin Kurator
 • Camilla Larsson Skolsköterska
 • Carola Vårkruse Speciallärare
 • Lena Odsander Speciallärare
 • Mia Sandstedt Speciallärare
 • Malin Utter Speciallärare
 • Birgitta Lång Lärare

Publicerad av: Christina Granholm

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny