Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Barnens resvanor till och från Tyresö skola

Hjälp oss förbättra barnens skolvägar - svara på 14 snabba frågor!

Många skjutsar sina barn till skolan. Det ökande antalet bilar leder till en osäker trafikmiljö för de barn som går och cyklar.

Det finns många fördelar med att barn tar sig till skolan på egna ben:

  • Ökad trafiksäkerhet
  • Utsläppen minskar
  • Luften blir renare
  • Bättre hälsa hos barnen
  • Barnen blir trafikmedvetna

Tyresö kommun arbetar för att minska trafiken utanför Strandskolan för att ditt barn ska få en tryggare trafikmiljö. Denna enkät handlar om ditt/dina barns resvanor och har som syfte att hjälpa oss i vårt arbete. Enkäten innehåller 14 frågor och tar endast ett par minuter att svara på. Fyll i ett formulär per barn.

Tack för hjälpen!

 


 

Webbenkät - ditt barns resa till och från skolan

Fyll i ditt barns skola


  
Fyll i ditt barns årskurs. Tänk på att fylla i en enkät för varje barn.
  


  
1. Barn mår bra av att starta skoldagen med en promenad eller cykeltur. Hur ofta brukar ditt barn gå eller cykla till/från skolan?
  


  
2. Det är mycket trafik kring skolan vilket bland annat bidrar till en otrygg trafikmiljö för barnen. Hur många dagar i veckan skjutsas ditt barn till/från skolan (i genomsnitt)?
 
  
3. Om ditt barn skjutsas till/från skolan, vad är anledningen till detta?
Du kan välja flera alternativ
 
  
4. Åker ditt barn med kommunens skolskjuts?


  


  
För ett år sedan placerades avlämningsplatser runt skolorna för de barn som måste skjutsas till skolan (platserna markerar var man kan lämna barn på gångavstånd så att de kan gå sista biten själva).  
  
5. Känner du till dessa avlämningsplatser?


  
6. Har du använt dig av avlämningsplatserna?


  
7. Om ja på fråga 6, hur tycker du att det har fungerat?  
8. Om ja på fråga 6, vilken brukar du använda (se karta över avlämningsplatser under Relaterad information)?
  
9. Om nej på fråga 6, skulle du kunna tänka dig att skjutsa ditt barn till en avlämningsplats en bit från skolan?


  
10. Hur kan vi från Tyresö kommun förbättra avlämningsplatserna så att du använder dem mer?
  
11. Dela gärna med dig om du har tips på var det skulle passa bra med en avlämningsplats:
  


  
12. Vandrande skolbuss innebär att en grupp vuxna turas om att följa sina och andras barn till skolan. Skulle du vilja vara med i en vandrande skolbuss?  
13. På vilket sätt kan vi från Tyresö kommun och skolan bidra till att starta vandrande skobussar?
  


  
14. Skriv gärna synpunkter och funderingar kring ditt barns skolväg:
  


  
Fyll i din e-postadress om du har frågor eller om du vill bli kontaktad om vandrande skolbuss.
  
 
  
  
  
  


Publicerad av: hedda.ericsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-08

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljöstrateg/Miljöprojektledare
Petri Palkki