Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tyresö Skola är en skola med ambitionen ”På vetenskaplig grund, -idag för framtiden”

Publicerad den: 2016-10-13

Tyresö Skola är en skola med ambitionen ”På vetenskaplig grund, -idag för framtiden”

annely
Och låt mig tänka högt…

Vi lever i en värld i ständig förändring, och det går fort… och tänk i morgon går det ännu fortare.

Våra elever lever i ett Sverige nästan utan ”vägledning”. Vi lever i världens ”lyckligaste” land och våra ungar har ”förmånen ”att snart vara ledare av sina egna liv och det ställer krav, oerhörda krav. Vi har heller aldrig haft så många barn som mår dåligt och den psykiska ohälsan sprider sig som en löpeld. 1/7 av Sveriges elever är inte behöriga till gymnasiet och 1/3 klarar inte av gymnasiet.

Skolan är och ska främst vara kompensatorisk och jag vet att vi inte kan lämna våra elever i att själva behöva välja. ”Lycklig” är den som får det dem behöver och inte det dem vill ha.

Så vi behöver en skola som ser förbi enskilda, enstaka kunskapskrav och snuttifierad ämneskunskaper.

Vårt uppdrag handlar om att ge våra elever verktyg och strategier att anta utmaningarna i en värld vi inte vet hur den kommer att se ut och som ständigt förändras.  Så hur i hela ”världen” gör vi det?

 

Förmåga till att göra etiska ställningstaganden, förmågan att lösa problem i en allt mer komplex värld, de behöver förmågan att hantera misslyckanden och förmågan att visa kärlek. En av människans viktigaste drivkrafter är att göra nytta för någon annan.

Hur hjälper vi barnen att utveckla dessa förmågor?

 

Sveriges framtid hänger på hur väl vi i skolan kan förvalta detta uppdrag. Så vilka aktiviteter behöver eleverna utsättas för att utveckla dessa förmågor? Det är och blir vårt uppdrag, att organisera för dessa aktiviteter.

Vi arbetar aktivt och medvetet med verkningsgrad, feedbackprocesser och tillsammansgörandet, för vi vet att det spelar roll. Vi är måna om att ha goda relationer med både elever och vårdnadshavare och det syns i den fina arbetsron på skolan. Att det pedagogiska ledarskapet fungerar syns tydligt i elevenkäterna som görs, här vet man vem som leder skolan. Det ämnesövergripande arbetet tillsammans med temaveckor och IUP- dagar ger både elever och lärare möjlighet att nå ännu längre och ännu bättre. Att tänka om sitt eget lärande, det metakognitiva, förstå och utveckla verktyg och strategier att ta sig an lärandeutmaningarna, gör eleverna väl rustade för framtiden.

 


Publicerad av: mans.johansson@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-13

Högermeny