Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Våga Visa kulturskola

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet.

Nätverket startade 2008 och idag ingår Haninge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner i samarbetet.

Våga Visa kulturskola innehåller tre delar:

 • Observationer
 • Kundundersökningar
 • Självvärderingar

Syftet med metoden är att:

 • Beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv
  Det är viktigt att ha med sig elevperspektivet genom alla delar i arbetet.
 • Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
  Ett erfarenhetsutbyte sker mellan observatörerna under observationerna och mellan de olika kommunernas verksamheter. Observatörerna tar även med sig erfarenheter hem till den egna verksamheten.
 • Utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning
  Våga Visa metodens olika delar används som underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning i de medverkande kommunerna. De ger underlag till förbättring och utveckling som bidrar till ökad måluppfyllelse. De ger även underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor. 
  Observationerna avser den frivilliga delen av verksamheten i musik- och kulturskolor.

Observationer

Observationer i Våga Visa genomförs av pedagoger och verksamhetsansvariga.
Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period. En observationsperiod sträcker sig vanligtvis över en treveckorsperiod.
Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhets- och lektionsbesök samt genom intervjuer med elever, personal, skolledning och föräldrar. I uppdraget ingår också att ta del av skolans styrdokument och pedagogiska dokumentation. Observationen redovisas i en rapport som skrivs utifrån denna mall.

Metodbok, bedömningsmatris och målområden

Metodboken utgör, tillsammans med bedömningsmatris och intervjufrågor, ett stödmaterial för observatörerna i deras arbete. I rapporten beskriver och bedömer observatörerna verksamheten utifrån fyra målområden:

 • Normer och värden
 • Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
 • Elevernas inflytande och ansvar
 • Samverkan 

Publicerad av: annika.dandanell@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Högermeny

Kontakt

Koordinator
Annika Dandanell
Postadress:
Tyresö kommun, 135 81 Tyresö
Besöksadress:
Kvarnhjulet hus A
(Pluggvägen 6A) Tyresö