Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Anmälan

Välkommen! Här finns information om hur du anmäler och avanmäler dig. Längst ner på sidan finns även vårt anmälningsformulär. Där kan du på ett enkelt och snabbt sätt anmäla dig till Tyresö kulturskolas samtliga kurser. 

Intagning

Intagning i mån av plats sker fortlöpande under läsåret. Kulturskolan har endast resurser för ett instrument per elev (sång räknas som instrument). Vid antagning till förstahandsval på instrumental/sångundervisning raderas andrahandsval och tredjehandsval. 

Vi kan ibland ha kö till vissa populära ämnen. Du finns naturligtvis kvar i vår kö tills du fått plats.

Aktuell kösituation

Avgifter

Undervisningen är avgiftsbelagd. Orkester- och ensemblespel samt körsång är dock avgiftsfritt.  Inskickade personuppgifter kommer endast att användas i den kommunala administrationen för information och fakturering.

Läs mer om terminsavgifterna

Avanmälan

Om din son/dotter väljer att avsluta sin undervisning, ska detta meddelas kulturskolans expedition, helst via e-post, kulturskolan@tyreso.se, eller per tel. 5782 9172. Om avanmälan inte nått Kulturskolans expedition den 17 augusti respektive 31 december debiteras full avgift för höst- respektive vårtermin. 

För dig som är ny

För dig som är ny på en aktivitet finns möjlighet att prova tre gånger utan terminsavgift. Från fjärde lektionstillfället utgår full terminsavgift. Därefter debiteras full avgift varje termin om inte vårdnadshavaren före terminens början meddelar Kulturskolans expedition att eleven slutar.

* Höstens nya tillfälliga korta kurser har ingen provomgång, utan är bindande fr.o.m. anmälan. Avanmälan sker senast 2 veckor före kursstart och meddelas kulturskolans expedition via e-post.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. Har du önskemål om grupper, tider, lärare eller dylikt, skriver du in det också. Vi skickar alltid bekräftelse på din anmälan. Bekräftelse på anmälan skickas till vårdnadshavares e-postadress du angivit nedan.


*Personnummer och e-postadress måste anges.

 
ELEVENS PERSONUPPGIFTER:
Namn
Personnummer ÅÅMMDD-XXXX*
Adress
Postnummer och ort
Hemtelefon
Elevens egna mobil
VÄLJ KURS:
Instrument/Sång • Förstahandsval
Instrument/Sång • Andrahandsval
Instrument/Sång • Tredjehandsval
  
 
Körsång
Dans
Teater
Bild och form
Blockflöjtsgrupp
Musiklek
Rockskola
Musikproduktion
Musik eller bild för barn med autism
 
VÅRDNADSHAVARE (RÄKNINGSMOTTAGARE):
Namn
Personnummer ÅÅMMDD-XXXX*
Mobiltelefon
E-postadress till vårdnadshavare*
Jag godkänner att mitt/mina barn finns med på bild/filmklipp på kulturskolans hemsida och i kulturskolans marknadsföring.


  
Övriga upplysningar och önskemål
 
 
  
  


Publicerad av: Patrik Hogenäs

Senast uppdaterad: 2017-06-09

Högermeny

Kontakt

Tyresö kulturskola

Kulturskolechef
Christina Holm
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 A, hus A, ingång A1
135 46 Tyresö

Politiskt ansvar