Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bidra med bilder

Här kan du ladda upp egna bilder som är fria att använda för Tyresö kommuns anställda.

* Betyder att du måste fylla i det fältet. Du behöver även bocka i minst en kategori när du laddar upp en bild. Bilden får inte vara större än 1 MB.
Läs om upphovsrättliga regler innan du laddar upp bilden.
Om du har tagit en bild där människor är identifierbara och framträdande får du bara använda dessa om de inte är kränkande och ingen av personerna har skyddad identitet. För säkerhets skull kan du fylla i godkännandeformulär.
Klicka här för att ladda ned ett godkännande-formulär (pdf-fil) för godkännande från personer som är med på dina bilder.

Kategorier

Högermeny

Kontakt


Kommunikationsenheten
Fri bild eller betalbild

Fri bild eller betalbild

För bilder gäller lagen om upphovsrätt. Det kan vara mycket kostsamt att bryta mot den. Bilder som har tagits av kommunanställda i tjänsten är fria att använda och en hel del bilder har vi köpt rättigheten att använda inom kommunen. De fria bilderna får inte utan tillåtelse spridas till personer eller företag utanför kommunen.

Många bilder i bildbanken är betalbilder som fotografen vill ha betalt för om vi använder.
Du hittar information om det är en betalbild eller inte genom att klicka på symbolen Visa information under varje bild. Vill du använda en betalbild kontaktar du oss på kommunikationsenheten.