Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Att tänka på som köpare

Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Att alltid fråga först om man får använda en bild är en bra regel. Här följer några punkter som kan vara bra att veta om.


1. Vad köper jag?

När du beställer en bild genom ett uppdrag eller från ett arkiv köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid upphovsmannens.


2. Vem äger bilden?

Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens. För att du ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med upphovsmannen. Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess, men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter produktionen.


3. Hur får bilden användas?

En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med upphovsmannen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering på en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först godkänna ändringen.


4. Vad gäller när bilden ska återanvändas?

Om en bild ska återanvändas måste du först kontakta upphovsmannen. Tänk på att upphovsmannen kan ha rätt till ny ersättning vid återanvändning.


5. Hur länge är bilden skyddad?

Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över sin bild gäller fram tills 70 år har passerat efter dennes dödsår. Efter upphovsmannens död är det den som får upphovsrätten till bilden genom arv, testamente eller gåva som också har ensamrätten att bestämma över den. En fotografisk bild som inte betraktas som fotografiskt verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret.Texten tagen från Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt, producerad i samarbete mellan Föreningen Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-20

Högermeny

Kontakt


Kommunikationsenheten
Fri bild eller betalbild

Fri bild eller betalbild

För bilder gäller lagen om upphovsrätt. Det kan vara mycket kostsamt att bryta mot den. Bilder som har tagits av kommunanställda i tjänsten är fria att använda och en hel del bilder har vi köpt rättigheten att använda inom kommunen. De fria bilderna får inte utan tillåtelse spridas till personer eller företag utanför kommunen.

Många bilder i bildbanken är betalbilder som fotografen vill ha betalt för om vi använder.
Du hittar information om det är en betalbild eller inte genom att klicka på symbolen Visa information under varje bild. Vill du använda en betalbild kontaktar du oss på kommunikationsenheten.