Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Upphovsrätten

I bildbanken hittar du bilder du kan använda i ditt arbete här på Tyresö kommun. När du använder bilderna i bildbanken behöver du tänka på upphovsrätten.

Upphovsrätt till bilder betyder att fotografen, eller den som äger bilden, med ensamrätt bestämmer hur bilden ska användas. Alla bilder i denna bildbank skyddas av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Fria bilder och betalbilder

För bilder gäller starka upphovsrättsliga lagar. Det kan vara mycket kostsamt att bryta mot dem.

Du kan hitta information om vem som är fotograf och om bilden är betalbild eller inte, genom att klicka på Mer information under varje bild i bildbanken. Om du är intresserad av att betala för rätten att använda en bild, kontakta oss på kommunikationsenheten.
I de fall det står att fotografen är okänd och du vet vem det är, hör gärna av dig och berätta det.

Bilder tagna i tjänsten

Om du som anställd i Tyresö kommun tar en bild som en del i din tjänst, så äger Tyresö kommun bildrättigheten. Om du däremot tar en bild på din fritid, så är det du som äger bilden. Tyresö kommun brukar inte ge ekonomisk ersättning för bilder tagna av anställda.

Fotografnamn

Vid publicering av fotografier ska du ange fotografens namn i den mån den informationen finns. Du ska dock inte ange fotografens namn på bilder som du publicerar på våra webbplatser tyreso.se och intranät.

Ändring av bilder

Bilderna får beskäras, storleksförändras och ställas om till svart/vitt tryck. Vill du göra andra förändringar, behöver du höra med oss på kommunikationsenheten först.

Stöld och manipulering

Om du använder en betalbild, utan att det godkänts av fotografen, kan du få böta 10 procent av prisbasbeloppet per bild och för varje användningsområde. Om du har tillstånd att använda en bild, men förvanskar den utöver normal redigering, kan du få böta minst 20 procent av prisbasbeloppet.


Publicerad av: Annika Röed

Senast uppdaterad: 2016-07-14

Högermeny

Kontakt


Kommunikationsenheten
Fri bild eller betalbild

Fri bild eller betalbild

För bilder gäller lagen om upphovsrätt. Det kan vara mycket kostsamt att bryta mot den. Bilder som har tagits av kommunanställda i tjänsten är fria att använda och en hel del bilder har vi köpt rättigheten att använda inom kommunen. De fria bilderna får inte utan tillåtelse spridas till personer eller företag utanför kommunen.

Många bilder i bildbanken är betalbilder som fotografen vill ha betalt för om vi använder.
Du hittar information om det är en betalbild eller inte genom att klicka på symbolen Visa information under varje bild. Vill du använda en betalbild kontaktar du oss på kommunikationsenheten.