Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Yrkesintroduktion

Saknar du behörighet till ett nationellt yrkesprogram och vill gå en yrkesinriktad utbildning? Är ditt mål att du vill komma ut i arbete så snart som möjligt? På yrkesintroduktionsprogrammet har du chans att utforma dina studier efter ditt intresseområde.

Yrkesintrobild
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning där varje elev har en individuell studieplan anpassad efter elevens förutsättningar och mål. Målet på yrkesintroduktionsprogrammet är att du lättare ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden.

Utbildningen innehåller arbetsförlagt lärande (APL) eller praktik samt undervisning i kärnämnen som du saknar från grundskolan. 

TVÅ OLIKA SÄTT ATT LÄSA PROGRAMMET
Tyresö gymnasium har i flera år haft yrkesintroduktionsprogrammet där eleverna läser en egen studieplan och går tillsammans med eleverna som läser det nationella yrkesprogrammet.  

Hösten 2017 startade Tyresö gymnasium även en yrkesintroduktionsklass där alla elever läser teoretiska ämnen från grundskolan tillsammans (främst svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska) men läser yrkeskurser på respektive yrkesprogram. 

I yrkesintroduktionsklassen har ämneslärare och yrkeslärare ett nära samarbete där teoretiska kurser syftar till att stötta eleven mot anställningsbarhet.

Yrkesintroduktion finns kopplat till flera av våra program, bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet.


Publicerad av: lars.fuglesang@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny

Yrkesintroduktion - filmen

Yrkesintroduktion - filmen

Kontakt

Programansvarig
Emma Arnell
Telefon: 
08-578 299 54
E-post:
emma.arnell@tyreso.se

Rektor
Lena Beskow
Mobil: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Studie och yrkesvägledare
Sofia Lindgren
Mobil:
 073-092 90 12
E-post: 
sofia.lindgren@tyreso.se