Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Introduktionsprogram läsåret 16/17

Vill du studera på gymnasiet trots att du inte nått behörighet? Då är något av våra introduktionsprogram ett bra val. Vi har lång erfarenhet av att förbereda elever för fortsatta studier.

improghems

Varje år går drygt 80%  av våra elever vidare till ett nationellt gymnasieprogram. (snittet  i Sverige är 40%)

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler.
De finns fem olika program som alla syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

PREPARANDUTBILDNING
För dig som är inställd på att bli behörig och få en ny möjlighet som tar vara på din talang och ser till dina önskemål. Du vill komma in på ett nationellt program, antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
För dig som är nära att bli behörig och vill komma in på ett yrkesprogram. Du har godkänt i minst sex ämnen.

YRKESINTRODUKTION
För dig som siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning och/eller lärande på en arbetsplats.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
För dig som vill vidare till yrkesintroduktion, till någon annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

SPRÅKINTRODUKTION
För dig som nyligen är anländ till Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Du kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får du ett studiebevis på den genomförda utbildningen.

En annan möjlighet för dig som inte är behörig till nationella program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörigheten. Du har rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att på så sätt slutföra utbildningen. Kommunen anordnar även sommarskola för att ge dig möjlighet att komplettera dina betyg.


Publicerad av: Lars Fuglesang

Senast uppdaterad: 2017-05-29

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Rektor
Lena Beskow
Mobil: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Biträdande rektor
Linda Seman
Tel: 070-488 99 48 
E-post: 
linda.seman@tyreso.se

Studie och yrkesvägledare
Sofia Lindgren
Mobil:
 073-092 90 12
E-post: 
sofia.lindgren@tyreso.se

Skolsköterska
Katarina Rosenhall
Tel: 08-5782 99 43 
E-post: katarina.rosenhall@tyreso.se

Skolkurator
Pia Svendsen 
Tel: 08-5782 99 46
E-post: pia.svendsen@tyreso.se