Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Samhällsvetenskapsprogram inriktning beteendevetenskap

Startar ej HT2016. SA15 går kvar sin utbildning.

BETEENDEVETENSKAPLIG INRIKTNING

Beteendeinriktningen ger dig möjlighet attfördjupa din förståelse om mänskligt beteende.Vi studerar hur vi människor fungerar som individer, enskilt och i grupp. Vi synliggör,och ifrågasätter normer, samt hur dessapåverkar samhällsutvecklingen, och oss som individer. I ämnetsamhällskunskap lär du dig bland annat att kritiskt granska mediernas normbildandefunktion.

UTLAND
På samhällsvetenskapsprogrammet handleder vi eleverna i att aktivt söka medel för utlandsvistelse när de ska göra sina gymnasiearbeten. I årskurs 3 kommer dessutom några elever att tilldelas stipendier för utlandsvistelser.

HÖGSKOLEFÖRBEREDELSE
Under utbildningen får du en god förberedelse för fortsatta studier på universitet och högskola. Genom vårt samarbete med Stockholms Universitet får du pröva på storföreläsningar i universitetsmiljö, samt delta i seminarier. Vi lägger stort fokus på att handleda dig i vetenskapligt skrivande. Utöver detta kommer du att diskutera, analysera och ifrågasätta. Vi kan lova att du kommer att ha gedigna kunskaper när du har avslutat dina studier här.


Publicerad av: Lars Fuglesang

Senast uppdaterad: 2016-09-22

Högermeny

Kontakt 

Programansvarig
Karin Gåsste
E-post: karin.gasste@tyreso.se
Tel: 070-169 82 99

Rektor
Lena Beskow
Mobil: 070 488 90 58

E-post:
lena.beskow@tyreso.se

Studie- och yrkesvägledare
Urban Fredriksson
Tel: 08-5782 99 68
E-post: urban.fredriksson@tyreso.se

Skolkurator
Pia Svendsen
Tel: 08-5782 99 46 
E-post: pia.svendsen@tyreso.se 

Skolsköterska
Katarina Rosenhall
Tel: 08-5782 99 43
E-post: katarina.rosenhall@tyreso.se