Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Hälsa, vård och omsorg

Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorgen och förskola.

Halsa_SAR
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Eleverna ska ges möjlighet att använda it och digital teknik för kommunikation och lärande.

Utbildningen ska bidra till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden ska genomsyra utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet.

Utbildning ska utveckla elevernas kunskaper om:

  • Människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt olika former av hälsofrämjande arbete.
  • Vård och omsorg.
  • Lagar och bestämmelser inom yrkesområdet samt hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.
  • Arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa.
  • Hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden.
  • Arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.

Mer information     http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/program-och-utbildningar/nationella-program

Se film om Hälsa, vård och omsorg från skolverket


Publicerad av: lars.fuglesang@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-15

Högermeny

Knappar-SARGYM
SARKNAPPPERSONAL
Knappar-SARGYM
Knappar-SARGYM
Knappar-SARGYMKontakt

Rektor
Lena Beskow
Tel: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Biträdande rektor
Linda Seman
Tel: 070-488 99 48 
E-post: 
linda.seman@tyreso.se

Studie och yrkesvägledare
Sofia Lindgren
Mobil:
 073-092 90 12
E-post: 
sofia.lindgren@tyreso.se