Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan erbjuder två yrkesinriktade nationella program; Hälsa, vård och omsorg samt Fastighet, anläggning och byggnation. Vi erbjuder även Individuella programmet som vänder sig till elever som tidigare har gått i särskolans grundutbildning.

sarhems
Målet för all undervisning är att ge varje elev en god grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Skolan med naturen in på knutarna!
Tyresö gymnasium är beläget i en miljö som berikar och stimulerar undervisningen. Inpå knutarna finns bland annat stora skogs- och grönområden, vandringsstigar och badsjöar. Skolans läge erbjuder också närhet till allmänna kommunikationer.

En utbildning full av upplevelser!
Vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar och tidigare erfarenheter. Undervisningen syftar till att stärka elevens självkänsla och därigenom öka tilltron till den egna förmågan. Målet är även att eleverna skall nå en realistisk självuppfattning. Elevens personliga och sociala utveckling står i centrum.

bandy_plus_klattring

På våra nationella program ingår arbetsplatsförlagt lärande samt att friskvård och hälsa är viktiga inslag. Vi har ett nära samarbete med idrottslyftet.


Publicerad av: Lars Fuglesang

Senast uppdaterad: 2018-02-08

Högermeny

Knappar-SARGYM
SARKNAPPPERSONAL
Knappar-SARGYM
Knappar-SARGYM
Knappar-SARGYMSärskolan yrkesträning - filmen

Särskolan yrkesträning - filmen

Catwalk Tyresö centrum

Catwalk Tyresö centrum

Kontakt

Rektor
Lena Beskow
Tel: 070 488 90 58
E-post: lena.beskow@tyreso.se

Biträdande rektor
Linda Seman
Tel: 070-488 99 48 
E-post: 
linda.seman@tyreso.se

Studie och yrkesvägledare
Sofia Lindgren
Mobil:
 073-092 90 12
E-post: 
sofia.lindgren@tyreso.se