Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du ha ett rörligt jobb, där du får spika, gjuta, mura, kakla eller måla och tapetsera? Vill du ha ett jobb med stor variation och personlig utveckling? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet något för dig.

bygghems

BRANSCHREKOMMENDERAD SKOLA
Vi är sedan 2015 en branschrekommenderadskola och certifierade av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd). Det innebär att du under din utbildning får gå flera branschrekommenderade kurser som gör dig mer attraktivnär du går ut i arbetslivet. 

Skolans branschråd med representanter från bygg- och måleribranschen övervakar att utbildningen är den som branschen efterfrågar och att du lär dig det senaste inom området. En stor del av våra elever har anställning när de tar studenten. Det finns även möjlighet att läsa in högskolebehörigheten om du önskar.

INRIKTNING HUSBYGGNAD 
På denna inriktning får du grundläggandekunskaper om byggprocesser, nybyggnation oc hrenovering av hus och andra byggnader. Förstatiden får du prova på de olika yrkesinriktningarna. Du lär dig arbeta med verktyg och maskiner,välja material och göra beräkningar. Parallelltmed detta läser du teori och lär dig tolka ochförstå ritningar. 

INRIKTNING MÅLERI
På denna inriktning får du grundläggandekunskaper för att kunna arbeta som målare. Måleriyrket är ett skapande och fritt arbete medmycket eget ansvar. Undervisningen i ämnetmåleri syftar till att du som elev utvecklar kunskaper inom olika måleriarbeten samt lär dig attplanera och att utföra dessa. Du kommer även få en bra förståelse för vilka utmaningar din framtida yrkesroll har och vad som krävs från dig föratt bli en attraktiv anställd eller egen företagare.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Oavsett vilken inriktning du väljer kommer duatt vara ute på praktik en del av din utbildningvilket ofta leder vidare till det första jobbet eftergymnasiet. 


Publicerad av: Lars Fuglesang

Senast uppdaterad: 2017-11-16

Högermeny

Relaterad information

Byggprogrammets film

Byggprogrammets film

Kontakt

Programansvarig
Stefan Lindberg
Mobil: 070-488 99 70
E-post: stefan.lindberg@tyreso.se

Rektor
Lena Beskow
Mobil: 070 488 90 58

E-post:
lena.beskow@tyreso.se
 
Studie- och yrkesvägledare
Urban Fredriksson
Tel: 08-5782 99 68
E-post: urban.fredriksson@tyreso.se

Skolkurator
Pia Svendsen
Tel: 08-5782 99 46
E-post: pia.svendsen@tyreso.se

Skolsköterska
Katarina Rosenhall
Tel: 08-5782 99 43
E-post: katarina.rosenhall@tyreso.se