Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Studie- och yrkesvägledning på Tyresö gymnasium

Du som går i gymnasiet och funderar på vad du ska göra efter gymnasiet är är välkommen till Tyresö kommuns studie- och yrkesvägledning (SYV).

Urban_Sofia_tillhemsidanUrban Fredriksson och Sofia Lundgren är Tyresö gymnasiums studie- och yrkesvägledare.

Vet du vad du ska göra efter gymnasiet? Vill du studera utomlands? Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du vända dig till studie-och yrkesvägledaren Urban Fredriksson på Tyresö gymnasium.

Alla elever på Tyresö gymnasium erbjuds vägledningssamtal. Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter innan och efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering.

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år, avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Nationella program

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Läs mer om vad som krävs för de olika programmen

Du som går på grundskolan eller gymnasiet och har frågor som gäller studier och yrken kan kontakta Urban Fredriksson, urban.fredriksson@tyreso.se

Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. De vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att introduktionsprogrammen ska ge dig möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Sofia Lindgren är studie- och yrkesvägledare för Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan. sofia.lindgren@tyreso.se

Läs mer om introduktionsprogrammet 


Publicerad av: lars.fuglesang@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-04-26

Högermeny

Kontakt

Urban Fredriksson
Tel: 08-5782 99 68
E-post: urban.fredriksson@tyreso.se

Sofia Lindgren
Tel: 073-092 90 12
E-post: sofia.lindgren@tyreso.se 

Studera eller arbeta?

Studera eller arbeta?

Funderar du över din framtid, arbete eller studier? Här finns information för grundskola, gymnasieskola och vuxenstuderande.

Startsida för studie och yrkesvägledning Länk till webbplats om studie- och yrkesvägledning. öppnas i nytt fönster