Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Stöd och särskilt stöd

På Tyresö gymnasium är vi två verksamma speciallärare/ specialpedagoger, med lång erfarenhet även som undervisande klasslärare/ämneslärare.

Tyresö Gymnasium

Vilka får stöd?

Från grundskolorna i Tyresö får vi information om vilka av våra nya elever som har diagnostiserade funktionshinder ex dyslexi, dyskalkyli, ADHD etc. Med föräldrars samtycke kan även skolhälsovården ge information till oss.

Vid skolstarten presenterar vi oss för alla nya elever och vi söker därefter upp alla elever (inklusive de som vi tidigare fått besked om, se ovan) som har angett att de har funktionshinder av något slag, och erbjuder dem stöd.

Hur ser stödet ut?

Vi undervisar elever i grupp liksom enskilt, i egna klassrum där eleven får en hög grad av individualisering, men vi fungerar även vid behov som stöd och resurs i klassrummet med en hel klass.
De elever som skriver kontrakt med oss kommer i vissa fall och gör hela kurser här, men då vi anser att idealet är att inte plocka ut någon ur klassgemenskapen kommer även elever för stöd utanför sitt ordinarie schema.

För elever med läs- och skrivproblem/dyslexi erbjuder vi dessutom hjälp med att utnyttja datorstöd i form av rättstavningsprogram som Stava Rex, Spell right.

För elever med specifika matematiksvårigheter t ex dyskalkyli kan vi erbjuda en lugn miljö samt en matematikkurs på Godkänd-nivå. Vi har även laborativt matematikmaterial.

Vi utför även så kallade DLS-tester (Diagnostiska läs- och skrivprov) som kartlägger gruppers och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Dessa tester kan fungera som underlag för ex logopeder att kartlägga elevers eventuella behov av dyslexidiagnoser, och som underlag för rekommendationer från oss om vad eleven bör arbeta med.

Stödåtgärder

  • Stöd i engelska och matematik i egen schemalagd grupp för de elever som inte har betyg i åk 9 och som är antagna som PRIV-elever på yrkesprogrammen samt för de elever som studerar på yrkesprogram och är behöriga från åk 9, men saknar kunskaper motsvarande åk 9. Beslut tas av respektive skolledare.
  • Individuella anpassningar inom gruppens ram. Speciallärare kan vid behov stödja undervisande lärare.
  • Resurstimme varje vecka.
  • Tid hos speciallärare.
  • Speciallärare med vid lektioner i klassen.
  • Åtgärdsprogram upprättas för de elever som är i behov av särskilt stöd. Mentor skriver åtgärdsprogram och vid behov stöd av EHT-team.

Publicerad av: Lars Fuglesang

Senast uppdaterad: 2017-02-15

Högermeny

Kontakt

Liselotte Kihlström
Tel: 08-5782 98 61
E-post: liselotte.kihlstrom@tyreso.se

Eva-Lotta Öhman
Tel: 08-5782 91 61
E-post: eva-lotta.ohman@tyreso.se