Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

ABC-om skolan

Här hittar du viktig information om Tyresö gymnasium.

ABC
Brandlarm
Brandlarm är utrymningslarm, följ anslagna anvisningar i klassrummet. Skolan ska tömmas omgående. Återsamlingsplatsen är fotbollsplanen nedanför skolan.

Busskort
Du får ett busskort från kommunen om du går på gymnasiet i Tyresö. Mentorn delar ut busskorten första dagen på terminen. Gäller elever som är under 20 år eller fyller 20 år under biljettens giltighetstid.

Café Koppen
Cafeterian som ligger på plan 2, är öppen mellan 08.00 och 15.30 måndagar till torsdagar samt 08.00-14.00 på fredagar.

Elevskåp
Alla elever får ett skåp, i skåpet ska skolrelaterat material förvaras. Tänk på att aldrig lämna värdesaker och dyra jackor i skåpet. Skåpen ska tömmas och lämnas olåsta när skolan slutar i juni. Under sommaren klipper vi upp de lås som eventuellt finns kvar och tömmer alla skåp.

Framgångsfaktorer
Att delta på alla lektioner, att komma i tid, att ha med sig allt nödvändigt material och göra uppgifter och provförberedelser i tid är en förutsättning för att lyckas med studierna. Det är fördelaktigt att använda hela skoldagen till skolarbete.

Frånvaro
Frånvaroanmälan vid sjukdom är obligatorisk. Målsman anmäler sjukdom på Vklass för elever under 18 år. Myndiga elever sjukanmäler sig själva på Vklass. Man anmäler sig innan kl 9.00 varje dag då man är sjuk.

När elev fyller 18 år förlorar du som förälder till myndig elev möjligheten att komma in på Vklass.

Resurstimmen
Är till för att du som elev ska kunna få möjlighet till extra stöd och handledning eller för att kunna besöka lärare. I schemat anges tid för resurstimmen.

Försäkring
Alla elever på skolan har en olycksfallsförsäkring genom Europeiska som gäller både under skol- och fritid, till och med sommarlovet efter årskurs 3.

Information
Mentorerna informerar sina klasser på mentorstiden. I vklass får du som elev information som riktar sig till dig och din klass. I vklass anslås också aktuella händelser som rör skolans elever.

Information som gäller till exempel frånvarande lärare anslås på skolans TV-apparater.

Mentorn kallar elever och målsman till utvecklingssamtal en gång per termin.

Kvällsprov
Möjlighet till prov för elever som missat kurs eller större kursavsnitt finns på vissa onsdagskvällar. Information om vilka onsdagskvällar finns på vklass. Kvällsproven är från 15.30 till 18.00 och du måste vara med i början av provkvällen. Du blir inte insläppt sent. CD-spelare, Ipod, MP3, mobiltelefon och dylikt är inte tillåtet. Lärare måste ha informerat provvakt och elever om att hjälpmedel är tillåtet. Du måste legitimera dig med ID eller med elevkort vid provtillfället.

Ledighet
Ledighet ges inte under terminstid.

Ordningsregler
Elev och målsman skriver under blanketten för ordningsreglerna som gäller för Tyresö gymnasium. Blanketten finns att hämta på vklass. Underskriven blankett ska lämnas till mentor.

Matsal
Skolans matsal som ligger på plan 2, är öppen 11.00 -13.00. Där serveras två maträtter per dag. Är du vegetarian, har du allergier eller behöver specialkost fyller du i en blankett vid skolstart. Specialkosten finns i en låda i kylen i matsalen. Specialkosten värmer du själv i mikrovågsugnen som finns i matsalen.

Parkering
Cyklar och mopeder parkeras vid cykelställ. Motorcyklar och bilar parkeras på någon av skolans tre parkeringsplatser, där p-skiva gäller. På övre parkeringen finns särskilda säkerhetsställ för mopeder och motorcyklar. På övriga ytor råder parkeringsförbud med bötesrisk.

Rökning - Rökfri skola
Rökning är inte tillåten inomhus eller inom skolans område. Skolans område markeras med vita linjer och det är förbjudet att röka innanför dessa markeringar.

Vklass
Vklass är vår primära informationskanal. I vklass kan man se vad som händer på skolan, hitta scheman, anmäla sin frånvaro och kommunicera med andra elever, lärare och personal i övrigt.

Värdeskåp
Värdeskåp finns på expeditionen för kortare förvaring. Man måste ha en 10-krona som återfås när skåpet öppnas.


Publicerad av: Yvonne Brusewitz

Senast uppdaterad: 2011-09-05

Högermeny

Kontakt

Expedition:
Kerstin Broman
Tel:
08-5782 99 40 

Administrativ chef:
Anna Nubäck
Tel: 08-5782 99 20
E-post:
anna.nuback@tyreso.se

Administratör:
Gunilla Johansson Henriksson 
Tel: 08-5782 99 10
E-post:
gunilla.johanssonhenriksson@tyreso.se

Administratör:
Christine Blom
Tel: 070-488 97 47
E-post:
christine.blom@tyreso.se