Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsa

Skolhälsovård

Vi har en skolsköterska som har ansvaret för skolhälsovården på Tyresö gymnasium.
Skolhälsovårdens mål, enligt skollagen, är att bevara och förbättra elevens psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Alla elever i åk 1 på Tyresö gymnasium får vid skolstart ett erbjudande om hälsosamtal.
Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator och studievägledare.

Kurator

Under gymnasietiden kan man hamna i situationer och stämningslägen som man på egen hand har svårt att reda ut. Hos skolkuratorn kan man som elev söka samtalsstöd för alla sorts frågor. Det kan handla om skoltrötthet, nedstämdhet, självbild, konflikter, stressrelaterade frågor, studieekonomi och egentligen det mesta. Tillsammans försöker vi reda ut frågeställningen eller det som upplevs som svårt. 
Skolkurator på Tyresö gymnasium ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska och studievägledare.

Välkommen att ta kontakt med oss!


Publicerad av: Pia Svendsen

Senast uppdaterad: 2017-02-13

Högermeny

Öppettider

Skolhälsovård,
öppen mottagning:
Välkommen när dörren står öppen 
eller tidsbokning via e-post eller telefon.

Kurator, mottagning:
Välkommen när dörren står öppen
eller tidsbokning via e-post eller telefon.

Kontakt


Katarina Rosenhall
Skolsköterska
Tel: 08-5782 99 43
E-post: katarina.rosenhall@tyreso.se 

Pia Svendsen
Skolkurator
Tel: 08-5782 99 46 
E-post: pia.svendsen@tyreso.se 

Yvonne Hejlesen Fuentes
Skolkurator  för elever på Individuella programmet, IM inkl språkintroduktion.
Tel: 070-4889909 
E-post:
yvonne.hejlesen.fuentes@tyreso.se