Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bibliotekets länksamling

Här kan du hitta en samling nyttiga länkar till olika ämnesområden.

Biologi 

Dinosaurier - Naturhistoriska

Boktips

http://www.boktips.net/

http://www.boktipset.se/

EU

http://www.eu-upplysningen.se/

Företagsamhet

https://www.verksamt.se/home

Geografi

http://allafrica.com/

http://www.bbc.com/news/

http://www.factmonster.com/countries.html

http://www.globalis.se/

http://online.seterra.net/sv/

http://www.nationalarchives.gov.uk/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Globala utvecklingsfrågor

http://globalportalen.org/

Historia

http://www.historiska.se/historia/

http://www.levandehistoria.se/

Kemi

http://www.ptable.com/

Lagar

http://www.bra.se/#&panel1-1

http://www.lagboken.se/Lagboken/

http://www.lagrummet.se/

Lättläst

http://lattlast.se/

Medicin och Hälsa

http://www.can.se/

http://www.dopingjouren.se/

http://www.drugsmart.com/fakta

http://www.elevhalsan.se/expert/index.htm

http://www.umo.se/

http://www.1177.se/ - vårdguiden 

Miljö

Ekologiskt-fotavtryck

http://www.energikunskap.se/

Miljödepartementet

http://www.naturskyddsforeningen.se/

http://www.naturvardsverket.se/sv/

WWF projektkarta

Omvärlden, bl a konflikter

http://www.globalis.se/Konflikter

http://www.regeringen.se/sb/d/2364

http://www.sida.se/Svenska/ 

http://www.sakerhetspolitik.se/

SO

http://www.so-rummet.se/

Språk

http://www.sprakochfolkminnen.se/

http://www.sprakochfolkminnen.se/dialekter

http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/

Statistik

http://www.gapminder.org/

http://www.scb.se/sv_/

Sverige

https://sweden.se/

Tyresö

http://www.stockholmslansmuseum.se/

http://www.tyreso.se/

Ungdomsfrågor

http://www.mucf.se/

Uppsatser universitet och högskolor

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1317

http://scholar.google.se/

http://www.uppsatser.se/

Utbildningar

http://allastudier.se/utbildningar/

Vetenskapliga tidskrifter

http://fof.se/


Publicerad av: Annelie Lemdal

Senast uppdaterad: 2017-02-02

Högermeny